PUH.lv » Women seek women » Pāris v37 s33

Added: 30 Jan. | Views: 300 | Ad ID: #5032158

Pāris v37 s33 (33 years)

Sveiki. Mēs pāris - v37 un s33, esam biseksuālas sievietes meklējumos, kura mums pievienotos baudpilnam piedzīvojumam. Mums nav šāda veida pieredze, tāpēc, ideālajā variantā, meklējam sievieti ar pieredzi, vēlams, 30-40 gadus jaunu. Gaidīsim vēstules, droši uzrakstiet kaut ko par sevi. Vēlams foto. Ja būs saistoši mums, labprāt to turpinātu jau telefona sarunā, kurā jau izrunātu lietas sīkāk. Lai jauka diena!
  • Pāris v37 s33 (33 years) (Photo!) gets acquainted with a woman (Ad #5032158)
Name Pāris v37 s33
Age 33
E-mail mno***@gmail.com Show e-mail
City lv Rīga
Added 30 Jan.
Ad ID #5032158
Views 300
Bring your ad to the top
Highlight with color

Get VIP status

Get Diamond status

Post reply


Register Submit new ad

Personal dating ads


Warning!

This website contains sexually explicit erotic content that includes visual images of hot, good looking adults engaging in wild, hardcore sex acts at amateur orgy parties. You must be at least 18 years of age or older to enter this amateur orgy website, and you must be voluntarily choosing to view and access images on PUH.lv. Be aware that some community standards prohibit the viewing of sexually explicit material, no matter your age.

ENTER! I agree to all of the following statements