Men seeking women for sex

Andrejs

Category list » Men seeking women for sex » Andrejs

Added: 08.11.2019 | Views: 630 | Ad ID: #3986085
Reāls piedāvājums sievietei no 18 līdz 33 gadiem (vecums ir apspriežams). Uzaicināšu vai atbraukšu ciemos abpusējai baudai. Uztaisīšu kunilingu (jebkādā pozā un tik ilgi, cik iztūrēsi). Varam runāt par kādiem citiem scenārijiem. Varam runāt arī par atbalstu no manis. Man ir 28 gadi, esmu sportisks, kopts un pieklājīgs. Ir gan auto, gan brīvā vieta. Raksti. Bilžu un telefona numuru apmaiņa pie sarakstes :) [email protected]

Реальное предложение девушке с 18 до 35 лет (возраст обсуждаем). Приглашу или приеду в гости для обоюдного удовольствия. Сделаю кунилингус (в любой позе и так долго, сколько выдержишь). Можем говорить о других сценариях. Можем также говорить о поддержке с моей стороны. Мне 28 лет, спортивный, ухоженный. Есть машина и свободное место для встречи. Обмен фото и номерами телефонов при переписке :) [email protected]
Commercial advertisements
Name: Andrejs
Age: 28
E-mail: and***@inbox.lv Show e-mail
City: Rīga
Added: 2019.11.08 17:50:47
Ad ID: #3986085
Get VIP status
Andrejs (28 years) (Photo!) gets acquainted with a woman for sex (Ad #3986085) » Men seeking women for sex » PUH.lv

Post reply
Only registered members can answer to this as.
Login or Register.

Login

*
*

Register Submit new ad

Personal dating ads


Warning!

This website contains sexually explicit erotic content that includes visual images of hot, good looking adults engaging in wild, hardcore sex acts at amateur orgy parties. You must be at least 18 years of age or older to enter this amateur orgy website, and you must be voluntarily choosing to view and access images on PUH.lv. Be aware that some community standards prohibit the viewing of sexually explicit material, no matter your age.

ENTER! I agree to all of the following statements