Men seeking women for sex

ebis

Category list » Men seeking women for sex » ebis

Added: 13.02.2018 | Views: 1047
Labdien,
Nezinu vai pareizā vieta kur meklēt, bet aizņemtības dēļ mēģināšu šeit. Esmu 35 gadīgs kopts, izskatīgs un samērā ietekmīgs vīrietis, diemžēl savas aizņemtības dēļ neesmu radis iespēju atrast ilglaicīgas, BET NENOPIETNAS ATTIECĪBAS. Ja tevi interesē materiālais atbalsts un pretī esi gatava ziedot kādu stundu pāris reizes nedēļā patstāvīgam partnerim, tad raksti un pievieno bildi.
Neesmu ieinteresēts ilgām sarakstēm, jo uzskatu, ka labāk iepazīsim viens otru acīs skatoties.
BEZ SAISTĪBĀM.
Ar cieņu,
E
Name: ebis
Age: 35
E-mail: vai***@inbox.lv
City: Rīga
Added: 2018.02.13 15:32:41
Get VIP status
ebis (35 years) (Photo!) gets acquainted with a woman for sex (Ad #3089875) » Men seeking women for sex » PUH.lv

Post reply
Only registered members can answer to this as.
Login or Register.

Login

*
*

Register Submit new ad

Personal dating ads


Warning!

This website contains sexually explicit erotic content that includes visual images of hot, good looking adults engaging in wild, hardcore sex acts at amateur orgy parties. You must be at least 18 years of age or older to enter this amateur orgy website, and you must be voluntarily choosing to view and access images on PUH.lv. Be aware that some community standards prohibit the viewing of sexually explicit material, no matter your age.

ENTER! I agree to all of the following statements